Adóügyek

Kommunális adó

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki:
- az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló épület (továbbiakban együtt: építmény) tulajdonosa
- az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlettel (a továbbiakban: telek) tulajdonjogával rendelkezik, vagy ezt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja
- a településen nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik

Az adó alanya az a magánszemély, aki:
- a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (nyilatkozata) szerinti személy - megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja – (a továbbiakban együtt: tulajdonos)
- több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok
- az év első napján a telek tulajdonosa
- a településen nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke:
- belterületi lakásonként, építményenként: 5 000 Ft.
- külterületi adótárgyanként, belterületi telkenként és lakásbérleti jogonként: 5 000 Ft.

Az adókötelezettség keletkezésről, vagy megszűnéséről a változást követő 15 napon belül kell bevallást adni.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet

Bevallás nyomtatvány

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Helyi iparűzési adó

Iparűzési adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál.

A helyi iparűzési adó mértéke:
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2%-a,
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén: 3 000 Ft/nap.

Ideiglenes iparűzési adóról a bevallást, bejelentkezést nyomtatványon kell teljesíteni.

Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenysége után a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem éri el az 1 000 000 Ft-ot.

Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvost, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a mezőgazdasági őstermelők is alanyai az iparűzési adónak. 2008. január 1-től vállalkozónak minősül a 600 e Ft árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő is

Az adózó az önadózással megállapított helyi iparűzési adóról, az adóévet követő év május 31-ig köteles bevallást tenni az adóhatósághoz. Az iparűzési adóra az adóelőleget március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.

A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet

Bejelentkezés, változásbejelentés

Bevallás ideiglenes iparűzési adóról

Bevallás adóelőleg kiegészítéséről

Őstermelő nyilatkozata

Iparűzési adóbevallás 2012. évi

Iparűzési adóbevallás 2013. évi

Iparűzési adóbevallás 2014. évi

Iparűzési adóbevallás 2015. évi

Iparűzési adóbevallás 2016. évi

Iparűzési adóbevallás 2017. évi

Iparűzési adóbevallás 2018. évi

Iparűzési adóbevallás 2020. évi és Kitöltési útmutató

Adóigazolás kiállítása

Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki. 

Adóigazolás kiállításához szükséges:
- kérelem benyújtása,
- képviselet esetén aláírási címpéldány és/vagy meghatalmazás, illetve a képviselő/meghatalmazott személyes okmányai.

Kérelem

Számlaszámok:

Magánszemélyek kommunális adója                11735139-15357133-02820000
Helyi iparűzési adó                                           11735139-15357133-03540000
Gépjárműadó                                                    11735139-15357133-08970000
Késedelmi pótlék                                               11735139-15357133-03780000 
Bírság                                                                11735139-15357133-03610000
Egyéb bevételek                                               11735139-15357133-08800000
Idegen bevételek                                              11735139-15357133-04400000
Illeték                                                                11735139-15357133-03470000

HIPA deviza beszedési technikai számla: 10028007-00348397-02120018 (IBAN száma: HU26 1002 8007 0034 8397 0212 0018)

 

 

Önkormányzati adóhatóság elérhetősége

Cím: 6784 Öttömös, Fő u. 12.
Tel/fax.: 62/589-015
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adóügyi ügyintéző: Soór Anita

Kereskedelmi igazgatás

Bejelentés - bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a kereset benyújtásához szükséges elektronikus űrlapok:

    Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány űrlap telepítése az Abevjava/ÁNYK programhoz
(A nyomtatvány neve: T-P-12-02-01, link a bíroság honlapjára)
    Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány űrlap telepítése az Abevjava/ÁNYK programhoz
(A nyomtatvány neve: V-P-12-01-01, link a bíroság honlapjára)
    Közigazgatási keresetlevél beterjesztő űrlap telepítése az Abevjava/ÁNYK programhoz
(A nyomtatvány neve: T-K-12-01-01, link a bíroság honlapjára)
    Közigazgatási keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány űrlap telepítése az Abevjava/ÁNYK programhoz
(A nyomtatvány neve: T-K-12-02-01, link a bíroság honlapjára)

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader