Öttömösi Polgárőr Egyesület

Öttömösi Polgárőrség

 

 

Elérhetőség:

6784 Öttömös, Fő u. 12.

Tel.: 30/228-4371

        30/487-6840

 

Az Öttömösi Polgárőrséget a néhai Módra Géza alapította 1998-ban. Az egyre szigorúbb szabályozás ellenére a tagok száma folyamatosan növekedik, az egyesület immár 39 taggal működik és 6 pártoló tag támogatja a tevékenységét. Kiemelendő az is, hogy számos fiatal vesz részt az egyesület munkájában.

Az egyesület főbb szervei közé sorolható a vezetőség, a közgyűlés és a felügyelő bizottság. A vezetőséget Bánóczki József elnök, Wolford István elnökhelyettes, Kovács Róbert titkár és id. Módra László szolgálatvezető alkotják.

Az egyesület alapszabályban megfogalmazott célja és alapfeladata a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.

Az egyesület feladatai közé tartozik többek között:

 • Közterületi járőrszolgálatot és figyelőszolgálatot végez a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében
 • Jelzőőri tevékenységet lát el a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsődék, óvodák, iskolák közvetlen közelében
 • Tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket a bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről
 • Járőrszolgálatokat szervez a bűnügyileg és közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken a személyi biztonság, az ingó és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében
 • A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek
 • Jelzést ad a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető eseményekről, amikor bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő, óvó intézkedések megtételét tartja szükségesnek
 • A bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat
 • A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez, együttműködve a helyi rendőri szervekkel

Ezen kívül az egyesület kiegészítő feladatokat is elvégez:

 • Közreműködik a katasztrófavédelemben
 • Biztosítja a rendezvények helyszínét
 • Közreműködik a körözött személyek felkutatásában
 • Önálló valamint közös feladat vagy szolgálat ellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységét segíti

Az egyesület rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, büntetlen előéletű, magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki mint az egyesület leendő tagja önként vállalja a polgárőr szolgálat ellátását és kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott Szolgálati és Etikai Szabályzatot, megismerte az egyesület alapszabályát, azt elfogadta és vállalta annak betartását, az egyesület ügyintéző és képviseleti szervével együttműködik és fizeti a tagsági díjat.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, amely a társadalmi bűnmegelőzés és vagyonvédelem területén támogatja az egyesület tevékenységét, a vele kötött külön megállapodásban foglaltak alapján.

Tiszteletbeli taggá választhatja a közgyűlés azt a személyt, aki az egyesület céljainak eléréséért végzett munkájával érdemeket szerzett és tiszteletbeli taggá választható az a külföldi állampolgár is, aki szakmai tevékenységével, vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásával jelentős érdemeket szerzett.

A Polgárőr Egyesület jó kapcsolatot ápol a Mórahalmi Rendőrőrssel és a Határrendészeti Kirendeltség Mórahalmi Szolgálati Helyével, amelyből számos együttműködés is született. Az Öttömösi Polgárőrség a mezei őrszolgálattal együttműködve több határsértőt is elfogott az elmúlt évek során.

Ugyanilyen jó a kapcsolat Öttömös Község Önkormányzatával, az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a községi rendezvények biztosításában, így a Spárgafesztiválon, az augusztus 20-i ünnepségen és a Magyar László emléknapon. Továbbá a lakosság nagy részét érintő lakodalmakkor és temetések esetén is járőrszolgálatot tartanak a vagyonvédelem érdekében. Öttömösön a mezőgazdaságnak van elsődleges szerepe, ezért a nyári hónapokban különösen nagy figyelmet fordítanak a termőföldeken lévő felszerelések őrzésére. A Polgárőrség és az öttömösi lakosság között közvetlen a kapcsolat, az egyesület fontosnak tartja, hogy tájékoztassa a lakosságot a bűnmegelőzéssel kapcsolatban.

Szükség esetén bárki bármikor bizalommal fordulhat hozzájuk.

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader