Öttömösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Elérhetőség:

6784 Öttömös, Fő u. 12.

Tel/fax.: 62/589-015.

 

Az Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai évtizedek óta végzik munkájukat a településen. Az egyesület 1992. évben újjáalakult, annak érdekében, hogy megfeleljen a jogszabályi kötelezettségeknek.

Az egyesület alapszabályban megfogalmazott célja tűzvédelmi, tűzmegelőzési és tűzoltási feladatok ellátása önkéntesek bevonásával.

Az egyesület feladata többek között, hogy tevékenyen vegyen részt a település társadalmi életében, a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátása, tűzvédelmi feladatok, valamint az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása. A vezetőség az alapszabályban meghatározottak alapján tartja üléseit.

2012. március 28-án együttműködési megállapodás jött létre a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, valamint az Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület között az 1/2012. BM OKF Főigazgatói utasítás szerint. Ez az együttműködési megállapodást 2013. évre újra lett kötve. Az együttműködési megállapodás szabályozza többek között a felek kapcsolattartásának módját, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a kötelezettségeit. Az együttműködési megállapodás alapján a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság negyedévente legalább egy alkalommal célellenőrzést tart az egyesületnél a szakmai működés valamely területének megfelelőségi ellenőrzése céljából.

Az eddigiek során ellenőrizték a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges eszközöket, a személyi feltételeket, a riasztási rendet, valamint a kárhelyszíni tevékenységet. Az ellenőrzések során az egyesület segítséget kapott a jogszabályoknak megfelelő működéshez, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiírt pályázat elkészítéséhez.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége éves felügyeleti minősítést adott ki az egyesület 2012. évi tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét és az egyesület szakmai munkájáról. A felügyeleti minősítés szerint az egyesület megbízható, megfelelő felszereléssel rendelkezik, az egyesület 2012. évi tevékenysége megfelelő.

Az egyesület tagjai közül 5 fő rendelkezik tűzoltó alaptanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal. Ezeket az önkéntes tűzoltókat 2012. évben fényképes szolgálati igazolványt kaptak.

2012. évben sikeres pályázatot nyújtottunk be a hiányzó eszközök, védőfelszerelések pótlására. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2012. évi pályázatán technikai és védőeszközökre lehetett pályázni. A pályázaton felszereléseket és védőruházatot nyertünk 397.000 Ft értékben.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szükség esetén segítséget nyújt a hivatásos egységeknek műszaki mentéseknél és tűzeseteknél. A településen található bel-külterületi földutakon a hó eltakarítási munkákban egyesületünk jelentős segítséget nyújt az önkormányzat részére a tolólappal felszerelt tűzoltóautóval. A rendkívül meleg és száraz nyár okozta problémák miatt egyesületünk segítséget nyújtott az Öttömösi Földtulajdonosok Egyesületének Vadásztársasága részére a településen található vaditatók vízellátásban, valamint a vaditatók vízellátást biztosító csőkutak fúrásában a kútfúráshoz szükséges víz biztosításával.

Az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek az önkormányzat által szervezett közösségi rendezvények biztosításában, így a május 1-i ünnepségen, a Spárgafesztiválon, az augusztus 20-i ünnepségen, a négyeshatári ünnepségeken, valamint az általános iskolásoknak szervezett nyári táborban. Egyesületünk rendszeresen képviselteti magát a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség közgyűlésein.

Az egyesület az évek során a Ruzsán, a Pusztamérgesen, valamint a vajdasági Horgos és Kispiac településeken működő önkéntes tűzoltó egyesületekkel baráti kapcsolatot épített ki. Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein, nagy gondot fektetünk a megfelelő kapcsolattartásra. Ugyanilyen jó a kapcsolat a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetséggel, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. Kiemelt figyelmet érdemel a Ruzsai Katasztrófavédelmi Őrs tevékenysége, mivel rendszeresen segítjük egymás munkáját.

Az egyesület kiemelt céljai az elkövetkezendő időszakra:

  • Továbbra is kiemelt és legfontosabb feladatunk a tűz és káresetek megelőzése, az esetleges bekövetkezésük esetén a gyors és szakszerű oltás és beavatkozás 
  • A meglévő technikai eszközök kezelésének, használatának, működtetésének ismételt elsajátítása a balesetmentes üzemeltetés érdekében. Így a szivattyúk kezelése, motoros korongvágó, láncfűrész, aggregátor, hegesztő, akkumulátor töltő, indítógép stb. kezelésének megismerése
  • Közös vizes gyakorlaton való részvétel Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Öttömös csapataival együtt
  • Pályázatok figyelése, maximális kihasználása, javítva ezzel is az egyesület működési feltételeit
  • Szintén kiemelt feladat az egyesület meglévő jó kül- és belföldi kapcsolatainak tovább szélesítése, elmélyítése

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader