Fejlesztések

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

 

I. Tanyaközponti helyi termék piac kialakítása Öttömösön az 55. számú főút mentén 

Önkormányzatunk pályázati támogatást nyert a Széchenyi 2020 Program keretei között egy külterületi piac kiépítésének megvalósítására.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

A támogatott pályázat címe: Tanyaközponti helyi termék piac kialakítása Öttömösön az 55. számú főút mentén

A pályázat kódszáma: TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00021

A támogatás összege: 34 994 696 Ft

Önerő összege: 235 138 Ft

A támogatás intenzitása: 99,33 %

A fejlesztés célja:
Helyi gazdaságfejlesztés hatékonyabb fellendítése érdekében, előzetes igényfelmérésre alapozva külterületi piac létesítésére szánta el magát az Önkormányzat. A helyi termelők számára ez jelent új piacszerzési lehetőségeket, alapozva ezt az 55-ös számú út forgalmára, a hamarosan megvalósuló kerékpárút létesítésére, valamint az ott átfutó Alföldi Kék-túra és zarándok útvonalakra. A belterületi helyi termelői piac bővítése, felújítása nem rejt magában olyan piacszerzési lehetőségeket, mint a külterületi, tanyaközponti, új piac létesítése.

A fejlesztés tervezett eredményei:
Tanyaközponti helyi termék piac kialakítása Öttömösön az 55. sz. főút mentén. A piactérhez kapcsolódóan vizesblokk és kiszolgáló raktárépület kialakítása. A területre parkoló készül az 55 –ös főút mentén a Tanyaközponti helyi termék piac kialakítása céljából. A Megállóhoz kapcsolódóan piactér kerül kialakításra. A piactér elárusító asztalokból és nyitott tetővel fedett elárusító helyekből áll. Az árusítóhelyek kiszolgálására raktárépület kerül kialakításra, amely falazott szerkezetű egyterű épület a végében egy vizesblokkal. Az épület teteje 30 fokos hajlásszögű cserepes lemezzel fedett. Az ereszmagassága 4,5 m. Az 55-ös út felől a vizesblokk bejárata előtt előtető készül. Az épület időszakos használatú, nem fűtött és fűtött teret (téliesítést) is tartalmaz, az épület nem tartalmaz huzamos tartózkodásra alkalmas helységet. A komplexum az 55-ös főút forgalmát és a helyi közösséget hivatott kiszolgálni. Vásárlási lehetőséget ad az úton közlekedő forgalomnak, hogy itt megpihenve megálljon és a helyi kistermelők, kézművesek által készített termelt árukat megvásárolja.

 

II. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése Öttömösön - TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00034

Kedvezményezett neve: Öttömös Községi Önkormányzat
A projekt címe: Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése Öttömösön
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft

Fejlesztés bemutatása: A projekt célja Öttömös Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése, melyek a következő létesítményeket érintik:
• Belterületi Közösségi Ház
• Orvosi rendelő
• Konyha
• Polgármesteri Hivatal
• Sportöltöző

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges épületek nagy része az 1970 –es években épült, és megfelelő források hiányában azokon érdemi fejlesztés – tisztasági festést, korszerűsítést, karbantartást nem számítva – nem történt.

Az épületeken elvégzendő tevékenységek minden esetben a következőket foglalják magukba: külső hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés. A konyha és a hivatal esetén hőszivattyú, a sportöltözőben központi kondenzációs gázkazán elhelyezésével fűtéskorszerűsítésre is sor került. A projektmegvalósítás műszaki tartalma kiterjedt a megújuló energia hasznosítására is. Az orvosi rendelőre is egy új napelem rendszer került felhelyezésre.

Az elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen csökkennek az épületek fenntartási költségei, valamint mérséklődik a CO2-kibocsátás.

 

III. Magyar Falu Program - Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás - MFP-KTF/2020.

 

IV. Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzése - MFP-AEE/2021.

 

V. Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése - MFP-FAE/2021.

A projekt címe: Felelős állattartás Öttömösön. 

Támogatás éve: 2021. 

A támogatás Öttömös Községben segítette az állattartó gazdákat, megteremtve a felelős állattartás alapjait. Pályázat keretében 2 db 40 kg feletti kan, 5 db 40 kg alatti szuka és 6 db 40 kg alatti kan kutya ivartalanítása, 15 db nőstény macska, 12 db kandúr macska ivartalanítása, 13 db kutya és 9 db macska veszettség elleni védőoltása, 11 db kutya mikrochippel történő megjelölése valósult meg.

 

VI. Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátására

 

Kedvezményezett neve: Öttömös Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című VP6-7.2-1.4-17

A projekt címe, azonosító száma: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátására irányuló fejlesztései Öttömösön. Projekt azonosító: 3242420418

A szerződött támogatás összege: 33.491.204.-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében 14 db tanya háztartási léptékű villamos energia és 5 db tanya vízellátással kapcsolatos fejlesztései valósulnak meg. 5 tanyán

történik háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszerfejlesztés. 14 tanyán történik háztartási léptékű hálózatra kapcsolt megújuló energiával működő villamos energia rendszer

kiépítése. A pályázat hozzájárul a tanyán élők életfeltételeinek javulásához.

A fejlesztés megvalósulási helyszíne Öttömös (Csongrád megye, Mórahalmi járás). A Mórahalmi járás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete alapján

kedvezményezett járás. A pályázatban 14 db, Öttömös külterületén fekvő, állandó lakás célú, földhivatali nyilvántartás szerint tanyának minősülő ingatlanok infrastrukturális fejlesztésére

kerül sor. A program keretében olyan tanyák infrastrukturális fejlesztése valósul meg, ahol a jelenlegi rendszerek a tanyán élő személyek háztartási léptékű igényeit nem megfelelően

tudják kielégíteni, így nem járulnak hozzá a tanyán élők népesség életminőségének, a vidék népességmegtartó képességének javulásához.

A projekt befejezési dátuma: 2023.03.10.

 

VII. Magyar Falu Program - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 MFB-TFB/2021

A projekt címe: Új tanyagondnoki busz beszerzése a meglévő gépjármű cseréjével Öttömösön 

Támogatás éve: 2021. 

Elnyert támogatás összege és éve: 14.990.000.-Ft

A támogatás keretében 1 db új, PEUGEOT e Traveller 50 Kwh Business L3 típusú elektromos gépjármű került beszerzésre. A régi tanyabusz cseréje új, elektromos járműre hozzájárul Öttömös Község, mint kistelepülés hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság helyben maradásához, településhez való kötődéséhez.

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203)