Szociális intézmény

Homokháti Szociális Központ Öttömösi Telephelye

 

Elérhetőségek:

6784 Öttömös, Béke u. 3.
Tel.: 06/62 800-036
Mobil: 06/70 393-09-41
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Klubvezető: Fodorné Kiri Andrea

Nyitva tartás:

Hétfő: 8 - 16
Kedd: 8 - 16
Szerda: 8 - 16
Csütörtök: 8 - 16
Péntek: 8 - 16

A Homokháti Szociális Központ Öttömösi Telephelye 2012. március 1-jén nyitotta meg kapuit a helyi lakosok előtt, ahol akadálymentes, esztétikus környezetben, családias légkörben fogadja az ellátást igénybe vevőket.

A „Homokháti komplex szociális alapellátási és gyermekjóléti intézmény létrehozása” című pályázat keretén belül sikerült megvalósítani, hogy egy új épületben, kulturált körülmények között biztosítsák a szociális ellátásokat.

Szolgáltatások, amit nyújtunk:

Étkeztetés:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás:

Olyan időskorú személyek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnak, de otthonukban segítségre, gondozásra szorulnak. Továbbá azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik önmaguk ellátására képesek, de állapotukból adódóan önálló életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek. Egészségi állapotuk miatt rászorulók, valamit rehabilitált személyek lakókörnyezetükbe való visszailleszkedésük céljából is igénybe vehetik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Idősek nappali ellátása

Az időskorúak vagy egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére napközbeni tartózkodásra nyújt lehetőséget.

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Hivatalos ügyek intézéséhez ad segítséget.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Közösségi ellátások

Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

{gallery}oziogallery3/Szocialis intezmeny{/gallery}  

 

Gyermekjóléti Szolgálat

 Elérhetőségek:

6784 Öttömös, Béke u. 3.
Tel.: 62/800-036
Családgondozó: Dóczi Éva

A szolgáltatást igénybe vevőket a családgondozó az alábbi ügyfélfogadási időben fogadja a szolgálat irodájában:

Hétfő: -
Kedd: 13-15 óráig
Szerda: -
Csütörtök: 8-11 óráig
Péntek: -

Illetve ettől eltérően előre egyeztetett időpontban is fogadja a hozzá fordulókat.

Az 1997. évi XXXI. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a településen Gyermekjóléti Szolgálat működik. A gyermekjóléti alapellátás a gyermek érdekeit védő speciális személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség csökkentését, megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.

A Gyermekjóléti Szolgálat - munkáját összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási – nevelési intézményekkel – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Együttműködik a védőnővel, háziorvossal, nevelési-oktatási intézményekkel, gyámhatósággal, gyámhivatallal, rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, társadalmi szervezetekkel. Tevékenysége addig tart míg a gyermek körülményei megnyugtatóan nem rendeződnek.

A gyermek helyzetének javítása érdekében a családgondozó által biztosított szolgáltatások:

 • Meghallgatja a gyermek panaszát, megvizsgálja a család élethelyzetét, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a családnak, hogy a gyermek számára a megfelelő körülményeket és ellátást biztosítani tudja.
 • A gyermekkel és a családdal személyes találkozás keretében tartja a kapcsolatot a szolgálat irodájában, vagy családlátogatás alkalmával.
 • A gyermeket, illetve a szülőt tájékoztatja azokról a jogokról, kötelezettségekről, támogatásokról és ellátásokról, melyek segítik a gyermek egészséges testi, lelki fejlődését a családban.
 • A gyermeknek, illetve a családnak segítséget nyújt az ügyeik hatékony intézéséhez.
 • Amennyiben a gyermek helyzete megnyugtatóan nem rendezhető további gyermekvédelmi intézkedésre tesz javaslatot.

A gyermekjóléti szolgáltatás minden esetben térítésmentes.

 

A Családsegítő Szolgálat működése Öttömös területén

Elérhetőségek:

6784 Öttömös, Béke u. 3.
Tel.: 62/800-036
Családgondozó: Veres Csabáné

Ha Ön is úgy gondolja, hogy a lent említett problémák valamelyikével küzd, és segítségre lenne szüksége, az alábbi időpontokban vagyok elérhető:

Fogadóóra:

Kedd: 8-13-ig

Illetve ettől eltérően előre egyeztetett időpontban is fogadom a hozzám fordulókat.

Öttömös községben 2007-től működik a Családsegítő Szolgálat. A szolgáltatás keretében segítséget kívánunk nyújtani azoknak, akiknek szociális, lelki, életvezetési gondjaik megoldásában segítségre van szükségük, nem látják a kiutat, esetleg krízishelyzetbe kerülnek.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Milyen esetekben lehet a Családsegítő Szolgálathoz fordulni?

 • ügyintézési (pl.: kérelmek megírása, nyomtatványok kitöltése, részletfizetéssel kapcsolatos kérések),
 • segélyezéshez, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta nehézségek,
 • munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek (pl.: rendszeres szociális segélyhez, rendelkezésre állási támogatáshoz való hozzájutás lehetősége, közfoglalkoztatásban való részvétel, Munkaügyi Központtal való kapcsolatfelvétel), 
 • jogi problémák (pl.: továbbirányítás a Jogi Segítségnyújtó, Áldozatsegítő, Pártfogó felügyelői Szolgálatokhoz, kiszabott bírságok fizetési nehézségei),
 • közüzemi díjtartozás, eladósodás (pl.: védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétele, támogatásra szoruló fogyasztók adósság törlesztése, krízishelyzetbe került személyek támogatása),
 • tartós egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés esetén (pl.: fogyatékossági támogatás, rokkantsági nyugdíj igénylése, egyszeri gyógyszersegély, méltányossági alapon történő nyugdíjemelés, özvegyi nyugdíjigénylés),
 • beiskolázási gondok (pl.: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, óvodáztatási támogatásról információ nyújtása),
 • családon belüli kapcsolati problémák,
 • gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái (pl.: szociális otthoni elhelyezés lehetőségei, nevelési tanácsadó jelentősége),
 • házastársi, családon belüli konfliktushelyzet nehézségei (konfliktuskezelés a családtagok között),
 • együttélési, szomszédsági problémák,
 • alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel (Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye működésének bemutatása, kapcsolatfelvétel önsegítő csoportokkal).

A szolgáltatások az egyéni igényekhez igazodnak és ingyenesek.

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader