Madárinfluenza

Tájékoztató állattartók részére a vízibaromfik és egyéb baromfik tartásáról

A H5 altípusba tartozó magas pathogenitású A típusú madárinfluenza vírusának hazai baromfiállományban történő kimutatása és az ebből eredő járványveszély szükségessé teszi, hogy az állattartók a járványvédelmi intézkedéseket a lehető legszigorúbban betartsák. A vízibaromfik tartása során a zárt tartás a technológiából adódóan és állatvédelmi szempontból sok esetben nem megvalósítható, így itt legnagyobb a veszély a vírus állományba történő bekerülésére.

A madárinfluenza elleni védekezés jogi alapját a 2008. évi XLVI. törvényben (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről), a 41/1997. (V.28.) FM rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzatban, valamint a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben foglaltak mellett baromfiban történő gyanú, vagy betegség megállapítás esetén a 2006/416/EK, valamint 2006/415/EK bizottsági határozat előírásai képezik.

 

A vízibaromfi és egyéb baromfi állományok madárinfluenza elleni védelme érdekében a következő intézkedések betartása kötelező, illetve indokolt:

- Az állattartó köteles bejelenteni állattartásának tényét a tartási hely, a tartott állatok fajának, létszámának, és hasznosítási irányának megjelölésével az állategészségügyi felügyeletet ellátó állatorvosnak.
- A tervezett letelepítéseket előzetesen be kell jelentenie az illetékes járási állategészségügyi osztály – járási főállatorvosa számára.
- Előzetesen írásbeli szerződést köteles kötni az ellátó állatorvossal, rendszeres telepi állatorvosi ellenőrzés kikötésével.


- A házi kacsa, liba illetve egyéb vízibaromfi az egyéb baromfival (pl. házityúk, pulyka) vagy fogságban tartott madárral (pl. galamb) együtt illetve egy légtérben nem tartható.
- A vadmadarak telepre bejutását, illetve az állatokkal való érintkezését minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni (madárháló alkalmazása, vadmadarak riasztása, stb.).
- Részletes, naprakész telepi nyilvántartások vezetése kötelező: állomány-nyilvántartás, elhullási napló, kezelési napló, takarmányozási napló, jármű és személymozgások naplója, valamint a tartás során felmerülő minden lényeges adat és esemény nyilvántartása. Szükséges még a telepre vonatkozó részletes tartástechnológiai leírás, járványvédelmi terv, valamint tisztítási-fertőtlenítési utasítás megléte
- A telepre idegen személyek belépése tilos.

- A takarmány zárt tárolása, vadmadarak, rágcsálók hozzáférésének megakadályozása (pl. konténer) kiemelt fontosságú. A részben vagy teljes egészében szabadban tartott baromfi takarmányozását zárt, vagy legalább fedett helyen úgy kell megoldani, hogy a takarmányhoz vadon élő madarak ne férhessenek hozzá.

- A felszíni vizek itatásra való felhasználása tilos, kizárólag a zárt rendszerű víznyerő hely elfogadható. Amennyiben a már letelepített állomány itatása más módon nem megvalósítható kedvező eredményű kockázatbecslés esetén a járási főállatorvos engedélyezheti más víz baromfi itatására történő felhasználását, de ebben az esetben a baromfi részére biztosított vízmennyiséget a vírus elölésére alkalmas engedélyezett vegyszerrel annak felhasználási útmutatója szerint kezelni kell. Az itató berendezések kialakítása és elhelyezése vadmadarak hozzáférését kizáró módon történhet.

- Legeltetéses libatartás akkor engedélyezhető, ha a zárt tartás nem megoldható és a legalább a felsorolt intézkedéseket megvalósítják: Az adott állomány nem használhat közös legelőt más állománnyal. A legelő területén nem lehet szabad vízfelület, nádas. Az engedélyezés előtt legelőszemle tartása javasolt. A telep készüljön fel, hogy meg tudja oldani az állatok tartását és takarmányozását abban az esetben is, ha a legeltetés teljes tilalom alá kerül. A legeltetést is folytató állományok fokozott állategészségügyi felügyelet alatt tartása szükséges.

- Tépésre kerülő állományoknál a járványveszély fokozott. A tépést a területileg illetékes járási főállatorvosnak előzetesen be kell jelenteni, és a tépés megkezdését hatósági engedélyhez kell kötni. Kiemelt kockázatot jelent tépőszemély, vagy tépőbrigádok munkavégzése a telepen.

- A tömés, tömő személyek alkalmazása, és a tömésre kihelyezés kiemelt járványvédelmi kockázatot jelent. A kihelyezés csak a járási főállatorvos előzetes engedélye alapján lehetséges.

- Valamennyi, az állatokkal kapcsolatba kerülő személy az állategészségügyi hatóságnak késedelem nélkül jelenteni köteles, amennyiben baromfiállományában vagy egyéb, fogságban tartott madarai esetében a takarmány- vagy a vízfogyasztás legalább 20%-kal csökken, vagy a tojástermelés két napnál hosszabb ideig több mint 5%-kal csökken, vagy a heti elhullás az állomány 3%-át meghaladja, vagy az állományon madárinfluenzára gyanút keltő tünetek jelentkeznek (pl. hirtelen nagyfokú elesettség, légzőszervi tünetek, vizenyős fejfüggelékek, stb.)

- A hullagyűjtés és ártalmatlanítás kiemelt fontosságú. Az elhullások bejelentése, a hullák állatorvosi vizsgálata, zárt gyűjtése és tárolása, majd a vonatkozó jogszabályok (45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról, illetve 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) előírásainak megfelelő ártalmatlanítása szükséges. Madárinfluenza gyanúja esetén a hullákat elkülönítve kell gyűjteni és tárolni, azok az állategészségügyi hatóság utasításainak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.

- Keltetőkben csak az ellenőrzés alatt álló törzsállománytól származó, megfelelő dokumentumokkal kísért, jelölt tojások fogadása és keltetése engedélyezett
- Minden esetben kötelező a keltetőkből kikerülő napos állatok állatorvosi bizonyítvánnyal történő kiszállítása, a telepített állományok nyomonkövethetőségének biztosítása
- A keltetői hulladékok (tojás, tojáshéj, leölt naposbaromfi) megfelelő ártalmatlanítása. ezek keltetőből történő kikerülésének megakadályozása.

Kérjük a fenti előírások szigorú betartását.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kisteleki Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nincs új esemény

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader

Látogatók

Oldalainkat 6 vendég és 0 tag böngészi