Ebösszeírás - 2023.

EBÖSSZEÍRÁS 2023

FELHÍVÁS AZ ÖTTÖMÖSI KUTYATARTÓK, KUTYATULAJDONOSOK FELÉ

KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRA

 

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

 Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

Öttömös Községi Önkormányzat 

2023. október 1. napjától - 2023. november 30. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Bővebben...

Tájékoztató új alapellátási ügyeleti rendszeréről

Tájékoztató Csongrád-Csanád Vármegye új alapellátási ügyeleti rendszeréről

Az ügyeleti alapellátást 2023. október 1-től Csongrád-Csanád Vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el, majd az egységes, két elemből álló, betegközpontú rendszert (háziorvosi ügyeleti ellátás, sürgősségi ügyelet) a jövő év elejéig fokozatosan bevezetve -egyelőre a főváros kivételével - az ország egész területén biztosítani fogjuk minden rászoruló számára.

Az egységes ügyeleti telefonszám 2023. október 1-től Csongrád-Csanád Vármegyében: 1830

HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

A háziorvosi ügyelet a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett ellátás.

• hétköznap 16:00-22:00 között
• hétvégén, ünnepnapon 08:00-14:00 között

Bővebben...

Közlemény - "a Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása II. ütem"

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet értelmében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közleménye alapján, Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazása alapján a VIZITERV Envirion Kft. 2023. szeptember 5. napján hatásvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be.

Közlemény kifüggesztése: KÖZLEMÉNY

Közlemény mellékletei: MELLÉKLET

Hirdetmény - 169892-2/2023

H I R D E T M É N Y

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé.

A hirdetmény közzétételének napja: 2023.08.23.
A hirdetmények levételének napja: 2023.11.20.

Eljáró hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.
Az ügy száma: 169892-2/2023

Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21. § alapján.

Az ingatlan helyrajzi száma: Öttömös külterület 099/22 hrsz.

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló természetes személyazonosító adatai és lakcíme:
neve: Temesvári István

Hirdetmény: Hirdetmény

Állás lehetőség

 

Igazgatási szünet 2023.

FELHÍVÁS

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket és a Tisztelt Lakosságot, hogy Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (egyetértésben Ruzsa Község Önkormányzata és Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Öttömösi Kirendeltsége vonatkozásában  

 

igazgatási szünetet rendelt el

2023. július 24. – 2023. augusztus 4. napjáig (10 munkanap).

 

A feladatellátás biztosítása érdekében, valamint anyakönyvi ügyekben minden nap délelőtti ügyelet lesz.

 

A pénztári kifizetések (települési támogatások, segély) – 2023. augusztus 4. napján (péntek) 10:00 órától 12:00 óráig történnek!

 

Elérhetőségeink:

Tel.: 06 62/589-015; 70/512-85-95

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szociális ügyekben kérem, hogy az igazgatási szünetet megelőzően gondoskodjanak a kérelmek beszerzéséről, esetleges kitöltéséről. A kérelmek kikérhetőek ügyfélfogadási időben - 2023. július 21-ig - a Hivatalban.

 

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet szabályozza, melyben foglaltak alapján az igazgatási szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét is lehet, azonban a feladatellátást biztosítani kell.

 

Kérem a fentiekben foglaltak figyelembevételét és szíves megértésüket!

 

Erdélyi-Nagy Renáta
aljegyző

10 ha alatti földek értékesítése

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK 2020. évben megkezdte, 2022. évben folytatta a földértékesítési programját, melyben összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra, ennek további folytatásaként a VI. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listája 2023. június 14. napján került közzétételre az NFK honlapján.

 

A hirdetmény az alábbi helyen érhető el:

https://nfk.gov.hu/felhivasok

XXVII. Spárgafesztivál

 

 

27. Spárgafesztivál

Madárinfluenza 2023

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya

Öttömös teljes közigazgatási bel- és külterületére 

MEGFIGYELÉSI KÖRZETET rendelt el.

A megfigyelési körzetben elrendelt intézkedések: HATÁROZAT

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nincs új esemény

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader

Látogatók

Oldalainkat 20 vendég és 0 tag böngészi