Óvodai beiratkozás_2019.

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai telephelyeire a beiratkozás az alábbi időpontokban lehetséges:

2019. ápr. 29-30. (hétfő, kedd) 8 -16.30 óráig

 

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák el magukkal:

A gyermek:
- születési anyakönyvi kivonatát
- Lakcímkártyáját
- TAJ-kártyáját
- Adókártyáját (ha van)
- Szociális kedvezményekre jogosító igazolásokat (pl. jegyzői határozat GYVT-ról, szakorvosi igazolást tartós betegségről, szakértői bizottsági szakvéleményt, igazolást emelt összegű családi pótlékról nagycsaládos kedvezményhez)

A szülő:
- személyi igazolványát, lakcímkártyáját

Figyelem!
Azoknak a gyermekeknek, akik 2019. aug. 31-ig betöltik a harmadik életévüket, 2019. szept. 1-jétől legalább napi négy órában kötelező óvodába járniuk! Nkt. 8. § (2.)

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Az egyházi fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva -, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2,5 éves), feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető Nkt. 8. § (1).

Ezúton is kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételi jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában! Az óvodavezető legkésőbb 2019. május 31-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelemmel fordulhat a Fenntartó felé.

Dóc, 2019-03-22

Huszka Zoltánné ig. s.k.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nincs új esemény

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader

Látogatók

Oldalainkat 8 vendég és 0 tag böngészi