Kéményseprés - tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt két évben több alkalommal is változtak a kéményseprő-ipari jogszabályok. Bizonyos ingatlantípusok és ügyfelek számára ingyenessé, illetve önkéntessé vált a kéményellenőrzés, míg más esetekben fizetős és kötelező maradt.

Családi házak esetén:
Magánszemély tulajdonos esetén: Az ellenőrzés megrendelése nem kötelező, az ellenőrzés díjmentes.
Az ellenőrzés megrendelése kötelező, amennyiben cég/vállalkozás tulajdonában van, vagy bejegyzett székhely/telephely az érintett ingatlan. Ebben az esetben az ellenőrzés díjköteles.

 

Társasházi lakás esetén:
Az ellenőrzés megrendelése kötelező, amennyiben az cég/vállalkozás tulajdonában van vagy bejegyzett székhely/telephely, úgy díjköteles, magántulajdon esetén díjmentes.

A hatályos jogszabályok értelmében a gazdálkodó szervezetek – egyéni vagy társas vállalkozás – tulajdonformától, mérettől és tevékenységi körtől függetlenül kötelesek a székhelyként, telephelyként, vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlan égéstermék-elvezetőjét ellenőriztetni, szükség szerint tisztíttatni.

A változások ellenére a kéményellenőrzés az egyik legfontosabb élet- és vagyonvédelmi közszolgáltatás, mely kulcsfontosságú az esetleges tragédiák – elsősorban a szén-monoxid mérgezés – elkerülésében.

A közszolgáltatást ellátja:
- természetes személy tulajdonában lévő egylakásos ingatlan (családi ház) esetén évente egy, illetve két alkalommal ingyenesen a Katasztrófavédelem Csongrád Megyei Ellátási Csoportja;
- nem természetes személy tulajdonában lévő, vagy gazdálkodó szervezet telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett egylakásos ingatlan (családi ház) esetén megrendelésre a megyébe bejelentkezett kéményseprő-ipari szolgáltató végzi, díjfizetés ellenében (bejelentkezett szolgáltatók listája: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat)
- társasházak esetében a közszolgáltatást szintén Katasztrófavédelem Csongrád Megyei Ellátási Csoportja végzi.

Csongrád megye, ezáltal településünk vonatkozásában is a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett korábbi közszolgáltató, a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. jogosult a kéményellenőrzést és –tisztítást megrendelés alapján a közületeknél, gazdálkodó szervezeteknél megrendelés alapján elvégezni. Ilyen irányú igény esetén keressék továbbra is bizalommal településünk korábbi Közszolgáltatóját, a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft.-t.

Ellenőrzés megrendelésének módja:
- Telefonon: 1818-as központi hívószámon (9.1-es menüpont)
- Honlapon: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat online ügyintézési felületén

A szolgáltatás megrendeléséhez a Teleházban igény szerint segítséget nyújtunk!

A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon további fontos és hasznos információk találhatóak a közszolgáltatás ellátása kapcsán.

Erdélyi-Nagy Renáta
aljegyző