Bursa Hungarica 2019.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

Ehhez a pályázathoz Öttömös Község Önkormányzata is csatlakozott. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben történő egyszeri regisztráció szükséges. Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozhat az az öttömösi lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, magyar állampolgár, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2018. évben: 57 000 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250%-át (2018. évben: 71 250 Ft).

A pályázattal kapcsolatos további információ megtalálható a www.emet.gov.hu oldalon.

Pályázati kiírás: "A" típusú pályázat

Pályázati kiírás: "B" típusú pályázat