Állásajánlat - Pénzügyi, igazgatási ügyintéző

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Pusztamérgesi Kirendeltség
Pénzügyi, igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 14. Hatósági feladatkör. 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör 24. Koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:
Adózók és adótárgyak nyilvántartása, helyi adók kivetése; adók módjára behajtható követelések kezelése és beszedése, ellenőrzése. Munkaügyi feladatok (Pusztamérges Községi Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók vonatkozásában). Pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok. Leltár- és készletnyilvántartás, beszerzések irányítása és felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Általános közigazgatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény és végrehajtási rendeletei valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium, A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítés. ,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítések. ,
 Önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 ECDL
 B kategóriás jogosítvány.
 Mérlegképes könyvelői képesítés.
 Anyakönyvi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz.
 Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata.
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány/Hiányában: igazolás annak igényléséről és büntetőjogi nyilatkozat.
 Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Anita nyújt, a 06-62 585-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi, igazgatási ügyintéző.
 Személyesen: Fődi Anita, Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát - a polgármester egyetértésével - a jegyző hoz döntést. 
A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái. - 2016. november 23.
 Ruzsa község honlapja (www.ruzsa.hu) - 2016. november 23.
 Pusztamérges község honlapja (www.pusztamerges.hu) - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

Ruzsa, 2016. november 22.

Fődi Anita
jegyző

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nincs új esemény

Partnerek

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA RUZSA, ÖTTÖMÖS ÉS ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEKEN (EFOP-3.7.3-16-2017-00203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loader

Látogatók

Oldalainkat 19 vendég és 0 tag böngészi