VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Polgármesteri Hivatal  |  Adóhatóság
Nyomtatható verzió
Adóhatóság

Adóhatóság feladatai

Öttömös község közigazgatási terültén első fokon ellátja az adójogszabályokban, helyi rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Intézkedik az adók behajtása ügyében.

A hatáskör gyakorlója: Öttömös Község Jegyzője

Ügyintéző: Farkasné Masa Ivett
Tel/fax.: 62/589-015
E-mail: masaivett@freemail.hu

Tevékenység:

 • Magánszemélyek kommunális adója bevallásainak feldolgozása, nyilvántartása
 • Egyéni és társas vállalkozások, szervezetek helyi iparűzési adóbevallásainak feldolgozása, nyilvántartása
 • Adó- és értékbizonyítványok kiadása
 • Adóellenőrzések végzése
 • Hátralékok beszedése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, végrehajtása
 • Gépjárműadó megállapítása, nyilvántartása

A működésről szóló jogszabályok:

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
 • 1994. évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 13/1991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
 • 44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének szabályairól

Számlaszámok:

Számla neveSzámlaszám
Magánszemélyek kommunális adója11735139-15357133-02820000
Helyi iparűzési adó11735139-15357133-03540000
Gépjárműadó11735139-15357133-08970000
Késedelmi pótlék11735139-15357133-03780000
Bírság11735139-15357133-03610000
Egyéb bevételek11735139-15357133-08800000
Idegen bevételek11735139-15357133-04400000
Illeték11735139-15357133-03470000


Létrehozás dátuma: 2008. augusztus 12.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 13.