VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Polgármesteri Hivatal  |  Adóhatóság  |  Gépjárműadó
Nyomtatható verzió
Gépjárműadó

Az adó alanya az, aki az év első napján a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos, illetőleg ha a nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó. Az adó alapja személyszállító gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

Az adó mértéke a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt.

Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.

A gépjármű-nyilvántartás adatait, az okmányiroda adatszolgáltatási kötelezettség keretében, az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátja, amely ez alapján állapítja meg, és határozatban közli a gépjárműadó alanyával a fizetendő adó összegét és a fizetés módját.

A gépjármű tulajdonjogában év közben bekövetkezett változás esetén az eladónak 15 napon belül kell az okmányirodánál bejelentési kötelezettségét teljesíteni, az adás-vételi szerződés bemutatásával.

A gépjárműadót félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.


Létrehozás dátuma: 2008. szeptember 09.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. szeptember 09.