VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Polgármesteri Hivatal  |  Adóhatóság  |  Kommunális adó
Nyomtatható verzió
Kommunális adó

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki:

  • az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló épület (továbbiakban együtt: építmény) tulajdonosa
  • az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlettel (a továbbiakban: telek) tulajdonjogával rendelkezik, vagy ezt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja
  • A településen nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik

Az adó alanya az a magánszemély, aki:

  • a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (nyilatkozata) szerinti személy - megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja – (a továbbiakban együtt: tulajdonos)
  • több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok
  • az év első napján a telek tulajdonosa.
  • a településen nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik

Adókötelezettség keletkezik:

a) építménytulajdon esetén az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján, az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján,
b) a telek belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján,
c) lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján,
d) tulajdonos változás esetén a bejegyzés évét követő év első napja.

Az adókötelezettség megszűnik:

a) az építmény megszűnése évének utolsó napján,
b) az építménynek az első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség,
c) telek a külterületté minősítése, illetve a beépítés évének utolsó napján,

d) a telken fennálló építési tilalomnak az első félévben történt kihirdetése esetén, a félév utolsó napján,
e) lakásbérleti jogviszony megszűnése évének utolsó napján,
f) lakásbérleti jogviszonynak az első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adatkötelezettség megszűnik,
g) tulajdonos változás esetén a tulajdonjog bejegyzés évének utolsó napján.

Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó mértéke:

- belterületi lakásonként, építményenként: 4 000 Ft.
- külterületi adótárgyanként, belterületi telkenként és lakásbérleti jogonként: 3 500 Ft.

Az adókötelezettség keletkezésről, vagy megszűnéséről a változást követő 15 napon belül kell bevallást adni.


Létrehozás dátuma: 2008. augusztus 12.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 22.