VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  
Nyomtatható verzió
Adózással kapcsolatos jogszabályok, rendeletek

2005. évi CXXI. törvény a luxusadóról

79/2004.(IV.19) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről

217/1998. (XII.31.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről

1991. évi XVIII. tv. és a 2000. évi C. tv. a számvitelről

1991. évi IL. tv. a csőd-, és felszámolási eljárásról és végelszámolásról

1991. évi LXXXII. tv. a Gépjárműadóról

13/1991. (V.31.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról

1990. évi C. tv. a helyi adókról

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről szóló

Egyéb jogszabályok

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról

45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről

2005. évi CXXI. törvény a luxusadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Helyi rendeletek

A helyi rendeletekről bővebb információt erre a linkre kattintva kaphat!


Létrehozás dátuma: 2006. június 20.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. november 24.