Emlékeztető

Készült: Öttömös, 2011.08.23., Művelődési Ház, a HU-SRB/0901/2.2.2/141 azonosítószámú pályázat keretén belül megrendezésre került záró konferencián

Jelen vannak: pályázati partnerek, felkért szakemberek, támogató partnerek, a falugondnoki képzés hallgatói, meghívott vendégek (jelenléti ív)

A regisztrációnál minden vendég kapott egy - a program keretében készült - dossziét, tollat, lakossági tájékpztatót és a projektet bemutató záró kiadványt.

Bata Ferenc polgármesterúr távollétében Veres János, Öttömös község alpolgármestere köszöntötte a vendégeket. Örömét fejezte ki, hogy olyan településekkel működtek együtt, akikkel régóta testvértelepülési kapcsolatot ápolnak és, hogy kemény munka mellett tovább erősíthették meglévő kiváló kapcsolatukat a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével.

A rendezvényre meghívást kapott Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és Dejan Šahović, a Szerb Köztársaság magyarországi nagykövete, akik egyéb elfoglaltságra, máshol való tartózkodásra hivatkozva nem tudtak megjelenni a rendezvényen. Dejan Šahović, a Szerb Köztársaság magyarországi nagykövete a rendezvényhez sok sikert kívánt.

A helyi óvoda két kis növendéke rövid versekkel köszöntötték a megjelenteket.

Csörszné Zelenák Katalin projektmenedzser bemutatta (PowerPoint-os prezentációval színesítve) a „Falugondnokság” projektet a pályázati ötlet megfogalmazásától a mai záró konferencián keresztül a jövőbeni fenntarthatóságig. Kiemelten beszélt a partnerek közötti jó együttműködésről, a két workshopról és konferenciáról, a képzésről, a tanulmányutakról, a 9 személyes gépkocsi- és egyéb technikai eszközök beszerzéséről és a nyilvánosság biztosításáról (kiadvány, lakossági tájékoztató, Hírlevél, honlap stb.). Nehézségként említette a szerződéskötés, ezzel párhuzamosan a támogatási előleg késését, a PRAG eljárásrendjét és az előre nem látható árfolyam ingadozást. Megköszöni mindazon önkormányzatok és munkatársaik munkáját, akik a látóút, a falugondnoki képzés gyakorlata, illetve a nyelvi nehézségek leküzdése érdekében segítséget nyújtottak a projekt megvalósításához.

Ghyczy Gellért, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezető-helyettese „A falugondnokság fogadtatása az önkormányzatok és a lakosság részéről” címmel tartott előadást. Példákkal támasztotta alá, hogy a falu-, tanyagondnoki szolgálat, mint az Európai unió egyik jó gyakorlata, miért „népszerű” mind a lakosság, mind az önkormányzat, mind az állam részéről. Többször idézett magyarországi, illetve erdélyi falugondnokok írásaiból. Azt gondolja, hogy az a törekvés, ami Kemény Bertalannak (a falugondnokság ötletadójának) nagyon fontos volt, eljusson a határon túlra, megmutatva nemcsak az ott élő magyarok, hanem egész Európa számára, hogy ez egy olyan szolgáltatás (szolgálat), ami mindenkinek jó.

Dr. Duró Annamária tanyakutató (Szegedi Tudományegyetem) bemutatta a projekt keretében készült „A falugondnokság kialakításának lehetősége a Vajdaságban” című tanulmányt. Véleménye, ahhoz, hogy a falu-, tanyagondnokság eredeti értékei megmaradjanak mindenképpen az eredeti forrásból érdemes meríteni, és ahogy Berci bácsi (Kemény Bertalan) fogalmazott: a falugondnok „egybe szeresse a falut”.

A falugondnokság működtetésének terveit a Vajdaságban Herédi Tivadar, Horgos Helyi Közösség (pályázati partner) titkára ismertette a megjelentekkel. Mérlegelte a lehetőségeket, a feltételeket és sorba vette az elvégzendő feladatokat. Örvendetes hírként jelentette be, hogy a Bethlen Gábor Alap három millió forinttal támogatta a szolgálat beindítását.

Krekuska Róbert, Horgos Helyi Közösség munkatársa, aki a projekt marketingmenedzsere, ismertette a projektet bemutató kiadványt, amelyet minden megjelent kézhez kapott a regisztrációnál. A kiadványban elsősorban a pályázati programban, a képzésben, a látóutakon résztvevő falugondnokok beszámolói, élményei kerülnek megosztásra az olvasóval.

Ezután került sor a képzési tanúsítványok átadása azon vajdasági résztvevők részére, akik nem tudtak részt venni a magyarországi látóút végén szervezett ünnepélyes tanúsítványátadáson.

A projektmenedzser megköszöni azon előadók munkáját, akik a képzésen végigkísérték a hallgatókat rendszeres előadásaikkal, valamint Viktor Tunic projektmenedzsernek, a VÁTI munkatársának az elszámolásokhoz nyújtott segítségét.

A szervezők köszönetüket fejezik ki Homonai Józsefnek, Homonai Pál fiának, hogy kölcsönadta édesapja festményeket a zárókonferenciára, amelyeket a szünetben meg lehet tekinteni.

A konferenciát Takács József Horgos Helyi Közösség, Szarapka Ede Kispiac Helyi Közösség, Engi Péter Észak-Bácskai Homokháti Kistérség, Nyilas Mihály Magyarkanizsa Község elnöke és dr. Tóth-Glemba Klára kisebbségkutató, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság tanácsosa gondolatai zárták.

Gárgyán István, Öttömös község jegyzője elmondja, hogy egy ilyen rendezvény lebonyolítása mindig nagy kihívás és öröm is számukra.

Amíg a terem átrendezésre került a vendéglátáshoz, addig az érdeklődők megtekinthették a helyi óvodát, az iskolát és az önkormányzat épületében található tanyagondnoki irodát, valamint Homonai Pál temerini naiv festő kiállítását.

Sümeginé Ország Edit

Az erről szóló emlékeztető a következő linken megtekinthető.

http://www.falugondnoksag.hu/index.php

Létrehozás dátuma: 2011. szeptember 22.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 22.