Helyi iparűzési adó

Iparűzési adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál.

A helyi iparűzési adó mértéke:

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2%-a,
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység-végzés után,
+ a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók: 100 Ft/nap,
+ az építőipari tevékenység esetén: 3 000 Ft/nap.

Ideiglenes iparűzési adóról a bevallást, bejelentkezést nyomtatványon kell teljesíteni.

Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenysége után a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem éri el az 1 000 000 Ft-ot.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a mezőgazdasági őstermelők is alanyai az iparűzési adónak. 2006. évben a személyi adóról szóló törvényben meghatározott azon mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.

Az adózó az önadózással megállapított helyi iparűzési adóról, az adóévet követő év május 31-ig köteles bevallást tenni az adóhatósághoz. Az iparűzési adóra az adóelőleget március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.Létrehozás dátuma: 2008. szeptember 09.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 22.