English | Deutsch | Magyar |
2012. május 16. Mózes, Botond

Civil szervezetek
Főoldal
Hirdetmény
Intézmények
Közbeszerzés
Közérdekű adatok
Linkek
Önkormányzati választás 2010.
Önkormányzat
Rendezvények
Turisztika
Településünkről


ipü


Helyi iparűzési adó

Iparűzési adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál.

A helyi iparűzési adó mértéke:

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2%-a, - ideiglenes jelleggel végzett tevékenység-végzés után, + a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók: 100 Ft/nap, + az építőipari tevékenység esetén: 3 000 Ft/nap.

Ideiglenes iparűzési adóról a bevallást, bejelentkezést nyomtatványon kell teljesíteni.

Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenysége után a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem éri el az 1 000 000 Ft-ot.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a mezőgazdasági őstermelők is alanyai az iparűzési adónak. 2006. évben a személyi adóról szóló törvényben meghatározott azon mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.

Az adózó az önadózással megállapított helyi iparűzési adóról, az adóévet követő év május 31-ig köteles bevallást tenni az adóhatósághoz. Az iparűzési adóra az adóelőleget március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.