ÚTMENTI KERESZTEK – TANÁCS-KERESZT

Útmenti keresztek – Tanács-kereszt

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma:

17/2014. (IV.14.) ÖTÉB határozat

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése:

Öttömösi Települési Értéktár

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

Épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Öttömös

Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezték:

települési

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Keresztet ezen a tájon családok állítottak valamely fogadalomból. Öttömös külterületén jelenleg három nevezetesebb út menti kereszt áll.

A kereszt eredetileg a Petróczi iskola mellett állt. Felirata szerint Tanács Vendel és neje, Kószó Etel emeltette 1929-ben. Mikor az iskolában megszűnt a tanítás, kocsmát és boltot nyitottak az épületben. A környékbeliek, a falu vezetése és az egyháziak úgy ítélték meg, méltóbb helye lesz a megszentelt keresztnek a rendszeres ájtatosságnak helyet adó közösségi ház mellett, az átokházi dűlőút sarkán. 1991-ben helyezték át a keresztet.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A keresztek az idetelepülő keresztény emberek hitéről vallanak.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Öttömös - A település földje és népe

Szerk.: Juhász Antal

 

Öttömös évszázada 1908-2008.

Szerk.: Juhász Antal

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.ottomos.hu