MILLENNIUMI EMLÉKOSZLOP A NÉGYES HATÁRNÁL

Millenniumi emlékoszlop a Négyes határnál

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma:

7/2014. (IV.14.) ÖTÉB határozat

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése:

Öttömösi Települési Értéktár

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

Épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Öttömös

Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezték:

települési

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A maga nemében egyedülálló az úgynevezett Négyeshatári Millenniumi Emlékoszlop- Együttes, amely négy település, Balotaszállás, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa határainak találkozási pontján, egy történelmi emlékhelyen állítottak fel 2000-ben. Itt folytatott ásatásokat Móra Ferenc 1905-ben. Jelkép a négy egyforma, honfoglalás kori motívumokkal és a települések címerével díszített kopjafa, jelképezi a történeti folyamatosságot és az itt élők – a legnehezebb körülmények között is – feltétlen élni akarását, emléket állítva múltnak, s jövőnek egyaránt. A négy kopjafa mára szimbólummá vált, immár nem a falvakat elválasztó, hanem a múltat s a jövőt összekötő közös pont.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Négy, szomszédos település kezdeményezésére felállított emlékoszlop. Minden év októberében a település képviselői összegyűlnek a kopjafánál és megemlékezést tartanak.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Öttömös évszázada 1908-2008.

Szerk.: Juhász Antal

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.ottomos.hu