BAROMJÁRÁS

baromjárás

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma:

6/2014. (IV.14.) ÖTÉB határozat

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése:

Öttömösi Települési Értéktár

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

Természeti környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Öttömös

Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezték:

települési

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az Baromjárás a típusos ősi homoki legelők tekintélyes maradványa. A buckás területen mélyebb fekvésű nádasok, szikesedő pusztai foltok és homokpuszta-gyepek egyaránt előfordulnak.

Jellemzője a buckaközök egykori vízgazdagsága. Ez annak az üledékföldtani sajátosságnak köszönhető, hogy a futóhomok borítás itt már csak felszíni és egyre szakadozottabb, az alatta települt pleisztocén-végi lösz pedig viszonylag jobb vízzárást biztosít. A botanikailag legértékesebb része a terület egyharmadát kitevő homokbuckás rész. A buckaközökben az agárkosbort, a hátakon a homoki bakszakállt, a báránypirosítót és a homoki kikericset csodálhatjuk meg. Rovarfaunája is gazdag.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

2013. január 1-től a Körös-éri Tájvédelmi Körzet része: védett fajok: zöld-és fürgegyík, vízisikló, sisakos sáska, homoki hangyaleső, ormányos bogár, kis szarvasbogár, mocsári kosbor, homoki árvalányhaj, báránypirosító, kékperje, fehértippanos réti sás, fehér gólya, héja, fácán, erdei fülesbagoly, nagy fakopáncs, vetési varjú, fekete rigó, ház veréb, erdei pinty, stb.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Öttömös - A település földje és népe

Szerk.: Juhász Antal

 

Öttömös évszázada 1908-2008.

Szerk.: Juhász Antal

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.ottomos.hu