TANYA, MINT ÉLETFORMA

Tanya, mint életforma

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma:

5/2014. (IV.14.) ÖTÉB határozat

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése:

Öttömösi Települési Értéktár

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

Kulturális örökség

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Öttömös

Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezték:

települési

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A tanya – mint külterületi lakott hely – az Alföld egyedülállóan tipikus, vidékies településformájának tekinthető településképződmény. Az ott élőket tanyaiaknak, tanyasi embereknek nevezik (Csatári Bálint). A tanya régebbi neve a szállás, amely az Alföld szétszórt, magányos telepeit jelentette, s többnyire a gazdálkodás központjai és a lábasjószág telelőhelyei voltak.

A tanya kialakulásában a mezőgazdaság játszotta a meghatározó szerepet.

A tanya – mint külterületi gazdasági egység – a XIV-XV. században vette fel a tartozéktelepülés jellegét, a mezőváros sajátosságaként. A tanyák gazdaságának látványos fellendülése a feudális korlátoktól többnyire mentes XIX. század végén és a XX. század elején zajlott. Segíthette a folyamat kibontakozását, hogy akkoriban történtek meg a nagyszabású folyószabályozások, és a futóhomok megkötése, aminek hatására százezrek építettek tanyákat, s kezdtek rajtuk gazdálkodni a Homokhátságon és a Tiszántúlon egyaránt.  

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A tanya – mint hagyományos gazdálkodási, települési és létforma – a magyar társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltra visszatekintő része. A KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint az alföldi megyékben a lakosság 5,5%-a, vagyis több, mint 220 ezer ember él külterületen.

Sajátos társadalomföldrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség, illetve az európai örökség részét képezi, melynek fennmaradása, revitalizációja és fejlesztése nemzeti érdek.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Öttömös - A település földje és népe

Szerk.: Juhász Antal

 

Öttömös évszázada 1908-2008.

Szerk.: Juhász Antal

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.ottomos.hu