Bizottságok

Ügyrendi Bizottság

Csonkáné Batiz Bernadett elnök

Csáki Ottó tag

Tanács Attila tag