Állásajánlat - Pénzügyi, igazgatási ügyintéző

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Pusztamérgesi Kirendeltség
Pénzügyi, igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: 14. Hatósági feladatkör. 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör 24. Koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:
Adózók és adótárgyak nyilvántartása, helyi adók kivetése; adók módjára behajtható követelések kezelése és beszedése, ellenőrzése. Munkaügyi feladatok (Pusztamérges Községi Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók vonatkozásában). Pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok. Leltár- és készletnyilvántartás, beszerzések irányítása és felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Általános közigazgatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény és végrehajtási rendeletei valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium, A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítés. ,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítések. ,
 Önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 ECDL
 B kategóriás jogosítvány.
 Mérlegképes könyvelői képesítés.
 Anyakönyvi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz.
 Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata.
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány/Hiányában: igazolás annak igényléséről és büntetőjogi nyilatkozat.
 Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Anita nyújt, a 06-62 585-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi, igazgatási ügyintéző.
 Személyesen: Fődi Anita, Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát - a polgármester egyetértésével - a jegyző hoz döntést. 
A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái. - 2016. november 23.
 Ruzsa község honlapja (www.ruzsa.hu) - 2016. november 23.
 Pusztamérges község honlapja (www.pusztamerges.hu) - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

Ruzsa, 2016. november 22.

Fődi Anita
jegyző