Tájékoztató eljárási bírság kiszabásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatást adunk a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Mórahalmi Kormányablakában, illetve az Üllési Kirendeltségében gépjármű ügyekben lefolytatott hatósági eljárások során az ügyfelet terhelő eljárási bírság kiszabásáról:

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) határozza meg.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 104. § (3) bekezdés szerint: „A forgalomból kivonást elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől, vagy fellebezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától számított 5 napon belül – amennyiben arra a helyszínen nem került sor – a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát le kell adni. Amennyiben e kötelezettségének az ügyfél a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy 5.000-500.000 Ft-ig terjedő – a teljesítésig ismételhető – eljárási bírsággal sújtható. A fenti rendelkezés alkalmazásától járási hivatalunk sem tekinthet el.

Kérjük szíves megértésüket.

CSMKH
Mórahalmi Járási Hivatala