BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016

FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi forduló

Pályázati kiírás "A" típusú
Pályázati kiírás " B" típusú

A pályázatok elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa-2016B) / folytató (Bursa-2065A) fiatalok számára. A felhíváshoz az idei évben is csatlakozott Öttömös Község Önkormányzata. A tavalyi évhez hasonlóan a pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges!

A pályázatok elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

A pályázatra vonatkozóan részletes információk (pályázati kiírások, tájékoztatók, elektronikus információs rendszer – EPER-Bursa) megtalálhatóak a www.emet.gov.hu honlapon!

Az idei évben a szociális rászorultság alapja a háztartásban az egy főre jutó jövedelem alapján a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-ában (jelenleg: 57 000 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 250 %-ában került meghatározásra (jelenleg: 71 250 Ft).