Határidő módosítás - Földhasználati nyilvántartás

F E L H Í V Á S

Meghosszabbításra kerültek
a földhasználati nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségek
teljesítésének időpontjai.

I.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 25/G. § (1) bekezdése alapján a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett 

a) magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját

köteles 2013. szeptember 30-ig bejelenteni a földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére.

 

A fenti azonosító adatközlési kötelezettség azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót terheli, aki ennek a kötelezettségének 2013. március 30. napjáig nem tett eleget, és 2013. szeptember 30-ig földhasználati bejelentést sem nyújt be.

A bejelentés módja: Az „azonosító adatközlési adatlap” kötelező használatával.

Az ingatlanügyi hatóság – 2013. szeptember 30-át követően - húszezer forint összegű bírsággal sújtja azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki az azonosító adatközlési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

II.
2013. január 1-je óta azon személyeket is a földhasználat bejelentésének kötelezettsége terheli, akik - a földrészletek számától függetlenül, országosan - egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát 2012. december 31. napjáig már megkezdték. Ezen kötelezettségüknek az érintettek 2013. április 30-ig tehettek eleget.
A fenti személyek földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Tft.-ben új határidő került megállapításra, ez az új határidő 2013. szeptember 30.
A bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának az adatait kell figyelembe venni: a szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágú földrészlet bejelentés köteles. Továbbra sem kell bejelenteni az erdő művelési ágú terület használatát.

Zártkert esetében a bejelentési kötelezettség csak azt terheli:
• aki haszonélvezőként használja a zártkerti ingatlant, vagy
• aki kívülálló harmadik személyként használja a zártkerti ingatlant a tulajdonossal, illetve a haszonélvezővel való megállapodás alapján.
A bejelentés módja: A „földhasználati bejelentési adatlap” kötelező használatával.

III.
A bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy – amennyiben az nem igényel személyes egyeztetést - postai úton történő benyújtással teljesítsék.

A bejelentés helye: A használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatal.

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését választása szerint kizárólag a termőföldek fekvése szerint illetékes egyik járási földhivatal felé kell megtenni.

A bejelentésekhez szükséges kötelező formanyomtatványok, illetve további részletesebb tájékoztatás:
- a járási földhivatalok ügyfélszolgálatán,
- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának honlapján (www.csmfhiv.t-online.hu/nyomtatványok/földhasználati nyomtatványok);
- a földhivatalok honlapján (www.foldhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatványok) érhető el.

A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

Szeged, 2013. július 22.

Gósz Zoltán
hivatalvezető

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Nincs új esemény

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

loader

Látogatók

Oldalainkat 18 vendég és 0 tag böngészi